Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
Khách hàng thân thiết cũ chuyển sang VinID

1. Tôi có thể sử dụng đồng thời thẻ Khách Hàng Thân Thiết cũ và Thẻ VinID được không?

Thẻ VinID sẽ thay thế cho tất cả các thẻ KHTT hiện tại của các đơn vị thành viên. Quý khách vui lòng đăng ký trước ngày 31/05/2016 để chuyển đổi thẻ KHTT cũ sang Thẻ VinID với đầy đủ tính năng. Sau ngày 31/05/2016, Quý khách vẫn có thể mở Thẻ ViinID bất cứ khi nào song cần thực hiện 02 giao dịch tại bất kỳ điểm giao dịch nào trong chương trình (ngoài Vinschool và Vinhomes) hoặc chỉ cần thực hiện 01 giao dịch tại Vinschool; Vinhomes trước khi được kích hoạt tính năng sử dụng điểm.

2. Tôi có thẻ VIP Vingroup khi mua bất động sản của Vinhomes và thẻ vẫn còn hạn, quyền lợi của tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Quý khách có thể lựa chọn một trong hai phương án:

- Phương án 1: Chuyển đổi sang thẻ KH VIP VinID mới và hưởng những quyền lợi theo quy định của Chương trình. Thời hạn được đổi thẻ theo Phương án 1 là ngày 31/12/2016.

- Phương án 2: Không chuyển đổi sang thẻ KH VIP VinID mới, KH tiếp tục giữ thẻ VIP Vingroup cũ, sử dụng các quyền lợi cũ cho đến ngày thẻ hết hiệu lực.