Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
Điều kiện - Điều khoản Chương trình Khách hàng Thân thiết VinID

I. Điều khoản chung

 1. Khách hàng (“KH”) tham gia Chương trình khách hàng thân thiết (“KHTT”) VINID, được vận hành bởi Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (“VINGROUP/Tập đoàn/Hệ thống”) đồng ý rằng bằng việc sử dụng thẻ KHTT VINID (“Thẻ”), bao gồm thẻ vật lý và/hoặc thẻ trên ứng dụng di động thuộc quyền quản lý, sử dụng của Vingroup để giao dịch, mua sắm hay đã kích hoạt Thẻ, là KH đã đọc và và xác nhận chấp nhận những Điều kiện và Điều khoản cũng như Chính sách của Chương trình ban hành. Khi những điều này thay đổi trên Trang Web chính thức của Chương trình www.vinid.net (“Trang Web”), các KHTT vẫn tiếp tục giữ tài khoản Chương trình được coi là thể hiện sự chấp nhận những thay đổi đó.
 2. Đăng ký tham gia Chương trình: tất cả các khách hàng là tổ chức được thành lập hợp pháp và cá nhân đủ 15 tuổi và có giấy tờ tùy thân hợp lệ đều có thể đăng ký tham gia Chương Trình.
 3. KHTT của Chương trình chịu trách nhiệm cho bất kỳ và tất cả các chi phí, thuế, phí, khiếu nại hoặc nợ phải trả (nếu có) phát sinh từ việc được hưởng các lợi ích từ Chương trình với tư cách là KHTT của Chương trình.
 4. Điểm trong tài khoản KHTT VinID (“điểm/điểm thẻ”) được tích theo quy định của Chương trình, không được thương lượng, không quy đổi ra tiền mặt và không được tặng, trao thưởng cho bất kỳ người nào khác.
 5. Ngoại trừ cam kết với số điểm đã tích trong tài khoản, VINGROUP không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại, dù trực tiếp hay gián tiếp của KHTT, bao gồm nhưng không giới hạn, việc các Đối tác của Chương trình (“Đối tác”) rút lui hoặc việc thu hồi hay giới hạn bất kỳ dịch vụ, quyền lợi hoặc cơ sở vật chất như vậy.
 6. Tùy thuộc điều kiện thực tế, các điều khoản của Chương trình có thể được sửa đổi/điều chỉnh/chấm dứt theo quyết định riêng của VINGROUP hoặc theo yêu cầu của đối tác và sẽ được thông báo cho KHTT trên Trang Web của Chương trình.
 7. VINGROUP không chịu trách nhiệm trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng như lý do lũ lụt, động đất, bão, lốc hoặc các sự kiện thiên nhiên bất khả kháng khác, chiến tranh, đình công, biểu tình, hoặc các chính sách/can thiệp/chỉ đạo/lệnh cấm hoặc thay đổi luật của chính phủ hoặc tư pháp hoặc bán tư pháp/hoặc vì lý do nào khác ngoài tầm kiểm soát của mình.
 8. Danh sách các điểm giao dịch áp dụng Chương trình sẽ được VINGROUP cập nhật thường xuyên trên Trang Web.
 9. Trường hợp thông tin liên hệ (điện thoại/email/địa chỉ) của KHTT có thay đổi so với thông tin đã đăng ký, KHTT có nghĩa vụ cập nhật thông tin ngay lập tức qua Trang Web, Tổng đài của Chương trình (“Tổng đài”), quầy Dịch vụ Khách hàng (“DVKH”), quầy Chăm sóc Khách hàng (“CSKH”) hoặc bất kỳ kênh nào khác của Chương trình để tránh việc sử dụng điểm Thẻ trái quy định. VINGROUP sẽ không có trách nhiệm về việc mất mát điểm hoặc các thiệt hại liên quan phát sinh từ phía KHTT, nếu các thông tin nêu trên không được cập nhật kịp thời tới VINGROUP.
 10. Tất cả điểm Thẻ đang có khiếu nại tranh chấp sẽ không được sử dụng trong thời gian tranh chấp.
 11. Thẻ và tài khoản KHTT VinID chỉ đơn thuần là một công cụ trung gian để được hưởng các ưu đãi. VINGROUP chỉ tham gia vào việc quản lý các ưu đãi; tất cả những ưu đãi, lợi ích mà KHTT được hưởng từ Chương trình sẽ được các nhà cung cấp và các Đối tác cung cấp trực tiếp tới các KHTT.
 12. KH đồng ý cho VINGROUP khởi tạo, lưu trữ, duy trì và cập nhật các dữ liệu thông tin cá nhân do KH cung cấp và cập nhật. KH đồng ý cho VINGROUP cùng các Đối tác trong Chương trình sử dụng các dữ liệu này cho các mục đích phù hợp với Chương trình, bao gồm nhưng không giới hạn, để thực hiện các giao dịch và tích lũy/tiêu điểm tại các Đối tác khác nhau của Chương trình... và giới thiệu các hàng hóa/dịch vụ mới của Đối tác. Tất cả các dữ liệu liên quan đến KHTT sẽ được bảo vệ và được sử dụng bởi VINGROUP theo quy định tại chính sách bảo mật của VINGROUP.

II. Sử dụng điểm Thẻ

 1. KHTT có thể tích luỹ điểm từ giao dịch mua sắm hàng hóa hoặc dịch vụ từ các Đối tác của Chương trình. Điểm được tích lũy sau khi tài khoản của KHTT đã được kích hoạt theo Chính sách quy định của Chương trình.
 2. Chính sách điểm thưởng có thể áp dụng khác nhau giữa các Đối tác của Chương trình tùy theo thỏa thuận/cam kết của Đối tác với VINGROUP. Chính sách này có thể được VINGROUP thay đổi tùy từng thời điểm và sẽ được thông báo trên Trang Web.
 3. Để tích luỹ điểm, KHTT phải xuất trình Thẻ vật lý hoặc Thẻ trên ứng dụng di động thuộc quyền quản lý, sử dụng của Vingroup tại thời điểm giao dịch. Nếu KHTT không xuất trình Thẻ, điểm sẽ không được tích lũy cho KHTT.
 4. Giá trị để tính tỷ lệ tích điểm cho Khách hàng là giá trị hóa đơn sau khi trừ đi các khuyến mãi, giảm giá hợp lệ và là giá trị sau thuế VAT.
 5. Nguyên tắc khi thực hiện giao dịch hoàn trả hàng hóa, dịch vụ: Khách phải hoàn trả lại điểm đã tích tương ứng với tỷ lệ giá trị trả hàng. Ưu tiên trừ điểm tích trong tài khoản khách, nếu tài khoản không đủ sẽ thu hồi tiền tương ứng với giá trị điểm còn thiếu khách phải trả lại và sẽ phục hồi điểm tiêu (nếu có)
  Chi tiết về Chính sách đổi trả liên quan tới Chương trình, danh mục sản phẩm/dịch vụ áp dụng Chương trình được đăng tải trên www.vinid.net
 6. Điểm thẻ tích lũy thông qua bất kỳ hoạt động tích điểm nào sẽ được ghi có vào tài khoản KHTT trong thời hạn được quy định cho hoạt động tích điểm đó. Điểm thẻ tích lũy thông qua hoạt động giao dịch mua sắm sẽ được tích vào tài khoản của KHTT và khả dụng trong vòng 24h kể từ thời điểm hoàn tất giao dịch.
 7. Điểm thẻ được tích lũy tròn số tới hàng đơn vị. KHTT không được tích điểm lẻ. Đối với các Đối tác bán các gói dịch vụ, điểm sẽ được tích riêng cho mỗi dịch vụ tiêu dùng.
 8. Số dư điểm Thẻ trong tài khoản của KHTT có hiệu lực trong thời hạn một (01) năm kể từ ngày phát sinh giao dịch tích/tiêu cuối cùng của KHTT đối với Thẻ KHTT hợp lệ - quá thời hạn này, điểm trong tài khoản của KHTT sẽ bị xóa.
 9. Giá trị quy đổi điểm thẻ là 1 điểm = 1.000VNĐ, áp dụng thống nhất trong toàn hệ thống.
 10. KHTT có quyền truy cập và tra cứu thông tin cá nhân, điểm thẻ trong tài khoản thông qua Tổng đài của Chương trình hoặc tài khoản trên Trang Web.
 11. Mọi thông báo/khiếu nại của KHTT đến VINGROUP phải được thực hiện thông qua Tổng đài, Địa chỉ hoặc email của chương trình.

III. Chấm dứt quyền KHTT

Quyền KHTT của Chương trình có giá trị vô thời hạn trừ khi bị chấm dứt trong những trường hợp sau:

 1. KHTT gửi yêu cầu chấm dứt cho VINGROUP qua địa chỉ liên lạc/email chính thức của Chương trình.
 2. KHTT cố ý sử dụng Thẻ sai quy định của Chương trình.
 3. KHTT không đủ điều kiện duy trì hạng như quy định của Chương trình.
 4. Chấm dứt trong các trường hợp khác theo quy định của Chương trình.

IV. Các điều khoản khác

 1. Giải quyết tranh chấp: Các điều khoản và điều kiện này sẽ được điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam. Tất cả các tranh chấp phát sinh theo các điều khoản và điều kiện này sẽ được cố gắng giải quyết thông qua thương lượng. Trường hợp thương lượng đàm phán không thành công trong vòng [30] ngày, các Bên sẽ có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.
 2. VINGROUP và các Đối tác có các quyền chuyển nhượng, chuyển giao, bán dưới bất kỳ hình thức nào, toàn bộ hoặc một phần Chương trình cho bất kỳ bên thứ ba theo sự lựa chọn của mình bằng việc thông báo cho KHTT.
 3. Thẻ được cấp cho KHTT tại mọi thời điểm là tài sản của VINGROUP. VINGROUP bảo lưu quyền chấm dứt Chương trình bằng cách thông báo cho tất cả KHTT trước 30 ngày làm việc. Phương án giải quyết đối với các quyền lợi của KHTT với Chương trình sẽ được công bố cùng thông báo chấm dứt Chương trình.
 4. Mỗi KHTT hiểu, cam kết và bảo đảm là chủ sử dụng duy nhất của Thẻ với tên tài khoản và mật khẩu. KHTT có trách nhiệm tự bảo quản thẻ và bảo mật thông tin tài khoản của KHTT. KHTT chịu trách nhiệm về các giao dịch thực hiện và các hoạt động khác của tài khoản (như thay đổi cấu hình, thay đổi địa chỉ, thông tin tài khoản).
 5. VINGROUP không yêu cầu KHTT cung cấp mật khẩu và các thông tin chi tiết qua email hoặc tin nhắn SMS. KHTT cần cảnh giác với các email rác, lừa đảo và không chia sẻ thông tin tài khoản với tài khoản mail tới từ các địa chỉ trái phép.