Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
Sử dụng điểm

Hướng dẫn sử dụng điểm khi thanh toán trực tuyến

  • 1. Mua sản phẩm Chọn sản phẩm quý Khách muốn mua trên www.adayroi.com để tiến hành thanh toán

  • 2. Kết nối thẻ Kết nối mã số thẻ của quý Khách với tài khoản tại www.adayroi.com (chỉ cần thực hiện một lần duy nhất)

  • 3. Thanh toán và tiêu điểm Lựa chọn "Sử dụng thẻ VinID" khi thanh toán và nhập số điểm quý Khách muốn áp dụng cho đơn hàng.

Lưu ý: Khách hàng có thể sử dụng điểm đã tích lũy sau 02 lần giao dịch kể từ khi thẻ được phát hành. Tỷ lệ quy đổi 1 điểm tương đương 1000VNĐ.

Hướng dẫn sử dụng điểm khi thanh toán tại quầy

  • 1. Mua hàng Chọn mua sản phẩm, dịch vụ của tập đoàn VinGroup (không áp dụng với các sản phẩm bất động sản)

  • 2. Xuất trình thẻ Quý khách xuất trình thẻ với nhân viên thu ngân.

  • 3. Thanh toán và tích điểm Thông báo với thu ngân số điểm quý khách muốn sử dụng cho hóa đơn thanh toán.

Ưu đãi khác