Trang thông tin điện tử của Chương trình CSKH thân thiết của tập đoàn Vingroup
Sử dụng VinID Gift Card

1.   Điểm nạp vào tài khoản có được tiêu dùng ngay không hay vẫn cần đáp ứng theo điều kiện tiêu điểm của thẻ VinID (sau 24h tích điểm thành công)?
Điểm nạp vào tài khoản sẽ được tiêu dùng ngay, không phụ thuộc điều kiện tiêu điểm.
2.   Tôi nạp điểm qua tin nhắn có bị mất phí không?
 Quý khách mất phí tin nhắn 1.000 VNĐ/01 tin nhắn.
3.   Tôi mua thẻ quà tặng VinID có được tích điểm không?
     Không áp dụng tích điểm khi mua thẻ quà tặng VinID.
4.  Tôi mua thẻ quà tặng VinID có được xuất hóa đơn VAT không?
Quý khách được xuất hóa đơn. 
5.  Thẻ quà tặng VinID hết hạn mà chưa sử dụng thì có được gia hạn không?
Thẻ quà tặng VinID hết hạn sử dụng sẽ không được gia hạn.
6.  Sau khi thực hiện nạp điểm, bao lâu sau tài khoản thẻ VinID sẽ có điểm?
Điểm sẽ được nạp ngay vào tài khoản thẻ VinID sau khi Quý khách thực hiện nạp điểm thành công.
 7.  Tôi có nhận được thông báo kết quả nạp điểm sau khi nạp không?
Có. Quý khách nạp điểm theo hình thức nào sẽ nhận được thông báo kết quả nạp điểm sau khi thực hiện giao dịch theo hình thức đó.
8.   Những nguyên nhân nào có thể dẫn đến việc nạp điểm không thành công?
Việc nạp điểm không thành công có thể do một trong các nguyên nhân sau:
•   Thẻ quà tặng VinID chưa kích hoạt.
•   Thẻ quà tặng VinID hết hạn.
•   Mã nạp điểm đã được sử dụng.
•   Nhập sai mã nạp điểm.
•   Nhập sai số thẻ KHTT VinID.
•   Thẻ/tài khoản VinID ở trạng thái không kích hoạt.
•   Sai cú pháp tin nhắn/Sai thao tác trên website/Mobile App.
9. Trường hợp bị mất thẻ quà tặng VinID, tôi có thể yêu cầu được cấp lại không?
Không, thẻ bị mất sẽ không được cấp lại do thẻ được mua đã là tài sản của Qúy khách, Quý khách cần tự bảo quản.
10. Tôi không tìm thấy tính năng Sử dụng thẻ Gift Card trên website?
Sau khi Quý khách đăng nhập thành công vào website vinid.net, Quý khách  tìm biểu tượng 2 thẻ VinID phía trên bên phải màn hình có ghi “Thẻ VinID”. Click vào đó để lựa chọn tính năng “Sử dụng thẻ VinID” và làm theo hướng dẫn để nạp điểm.